Prikcentrum 1200 300

De voordelen van het prikcentrum Maenhout

Tijdswinst

Door de talrijke parkeergelegenheid aan het prikcentrum, alsook wegens de centrale ligging, zal een bezoek aan het prikcentrum meestal niet meer dan 15 minuten in beslag nemen. Het uitbesteden van routine bloedafnames aan het prikcentrum kan ook een aanzienlijke tijdswinst opleveren voor de arts.

Samenwerking met geconventioneerd laboratorium

De laboratoriumonderzoeken uitgevoerd in Labo Maenhout worden volgens de vastgelegde tarieven aangerekend. Dit zorgt ervoor dat de patiënt geen onverwachte extra kosten mag verwachten.

Directe integratie in het medisch dossier van de arts

Labo Maenhout verstuurt de resultaten elektronisch,per fax en/of per post naar de aanvragende huisarts of arts-specialist. Deze krijgt altijd als eerste inzage in de resultaten. Labo Maenhout integreert de laboratoriumresultaten rechtstreeks in het dossier van elke arts (ziekenhuisarts, privé-specialist en huisarts).

Aansluitende consultatie

In plaats van laboratoriumresultaten te bespreken via de telefoon, wordt er aansluitend een consultatie georganiseerd worden bij uw arts, waar de resultaten in alle rust besproken kunnen worden. De patiënt wordt per sms of per e-mail op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van de resultaten bij de arts en zal uitgenodigd worden om een vervolgafspraak te maken. Afhankelijk van de individuele afspraken met de aanvragende arts kunnen resultaten al dan niet vroeger aan de patiënt beschikbaar worden gesteld.

De resultaten van het laboratoriumonderzoek worden het best geïnterpreteerd samen met uw (huis)arts. Een juiste interpretatie van de uitslag is namelijk alleen mogelijk in combinatie met andere medische informatie waar alleen uw arts over beschikt.

Wij prikken ook aan huis

Indien de patiënt zich moeilijk kan verplaatsen, kan er, in overleg met de arts, aan huis geprikt worden. Hiervoor dient telefonisch contact opgenomen te worden (056/60.02.66).